Hosting w Białymstoku – korzystanie z node.js

Jeśli pobierasz jakieś dane, które nie zmieniają się często, można buforować je w celu zwiększenia wydajności. Weźmy na przykład dowolny urywek kodu, który pobiera najnowsze posty będą wyświetlane przed oczami użytkownika witryny.

Korzystanie z kompresji gzip – ile pamięci hostingowej potrzebujemy?

Jeśli nie publikuje się na blogu zbyt często, można buforować tablicę postów i wyczyścić pamięć podręczną po przerwie. Na przykład, możemy użyć modułu REDIS do osiągnięcia tego celu. Do tego celu trzeba mieć Redis zainstalowany na serwerze. Następnie można użyć klienta zwane node_redis do przechowywania pary kluczy/wartości. Tak więc, najpierw należy sprawdzić, czy istnieje w postach pamięci podręczna Redis. Jeśli tak, to jesteśmy w stanie dostarczyć tablicę postów z pamięcią podręczną. W przeciwnym razie możemy pobrać zawartość z DB, a następnie buforować ją. Ponadto, po upływie czasu możemy wyczyścić pamięć podręczną, tak że nowa zawartość REDIS może być pobrana.

Kod binarny, środowisko node.js - korzystanie z hostingu
Włączenie kompresji gzip może ogromnie wpłynąć na wydajność aplikacji webowej. Gdy przeglądarka żąda kompatybilności z jakiegoś zasobu gzip, serwer może skompresować odpowiedzi przed wysłaniem ich do przeglądarki. Jeśli nie korzystasz z kompresji gzip, zasób statyczny może potrwać dłużej, aby mógł zostać pobrany sprawnie i kompleksowo przez Twoją przeglądarkę.
W aplikacji Express, można skorzystać z wbudowanego w express.static () middleware’u (most aplikacji webowej umożliwiający łączenie funkcjonalności konkretnych aplikacji), który służy za zawartość statyczną. Dodatkowo można korzystać z middleware’u kompresji do kompresji i użyć zawartości statycznej.

Node.js w systemie JSON

Wraz z pojawieniem się wielu potężnych narzędzi po stronie klienta jak angularjs, Ember, Meteor, itp., bardzo łatwe stało się stworzenie jednej strony aplikacji. Zasadniczo, zamiast renderowania po stronie serwera, strona będzie po prostu wystawiać API JSON, które wysyłają odpowiedzi do klienta. Po stronie klienta można użyć ramu zużywające zasoby JSON i wyświetlanego na ekranie użytkownika. Wysyłanie JSON z serwera można zapisać pasmami i tym samym poprawić szybkość, by nie wysyłać układu znaczników do każdego żądania. Raczej lepiej jest po prostu wysłać zwykły JSON, który jest następnie renderowany po stronie klienta. Node.js to rodzaj narzędzia, które jest jednym z prostszych środowisk programistycznych, wystarczy tylko wiedzieć jak je ugryźć. Poszczególne linie kodu nie należą do najałatwiejszych w nauce, jednakże tą można przyswoić dzięki korzystaniu z hostingu Node.js, co znacząco wspomaga naukę programowania. Hosting Node.js to sposób na łatwą naukę programowania oraz możliwość dobrego cenowo wykorzystania przestrzeni w chmurze, która pozwala na przykład na postawienie swojego serwisu internetowego.