Prezentujemy listę ośrodków zdrowia zlokalizowanych w Białymstoku:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Akademii Medycznej

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Białystok

tel. 85 746 80 00


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego

ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Białystok

tel. 85 748 81 00


Samodzielny Szpital Miejski im. PCK

ul. Sienkiewicza 79
Białystok

tel. 85 664 85 16,
85 664 85 19


SP Dziecięcy Szpital Kliniczny im. dr J. Zamenhofa

ul. Waszyngtona 17
Białystok

tel. 85 745 05 00,
85 879 05 00


Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc

ul. Warszawska 18
Białystok

tel. 85 741 29 97


Szpital Położniczo-Ginekologiczny

ul. Warszawska 15
Białystok

tel. 85 748 87 87


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego

ul. Żurawia 14
Białystok

tel. 85 740 95 00