Jak załatwić wspólne rozliczenie z partnerem fiskalnym heffingskorting w Holandii?

rodzina

Heffingskortingen, to mnóstwo ulg podatkowych, dzięki którym podatnicy mają szansę zapłacić mniej podatku przy corocznym rozliczaniu swojej pracy. Składają się na nie zarówno ulgi na podatek dochodowy, jak i składki na ubezpieczenie społeczne. Wyróżnia się kolejno:Arbeidskorting, Inkomensafhankelijke combinatiekorting, Heffingskortingen voor AOW-gerechtigde, Jonggehandicaptenkorting, Levensloopverlofkorting, Heffingskorting voor groene beleggingen oraz Algemene Heffingskorting  Prawo

Ubezpiecz swoją rodzinę

Ubezpieczenie dla bezpieczeństwa

Dzisiaj każdy może zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny i zdecydować się na odpowiednie ubezpieczenia, dzięki którym można zapewnić sobie znakomite efekty pod każdym względem. Przede wszystkim warto postawić na takie rozwiązania jak ubezpieczenia na życie, dzięki którym w razie przykrych zdarzeń losowych, posiadamy odpowiednie

Transport a monitorowanie pojazdów dla firm

lokalizator floty - narzędzie monitoringu pojazdów

Polska gospodarka transportem stoi Kompanie zajmujące się transportem przedstawiane są przez branżowych specjalistów jako jeden z najszybciej rozwijających się sektorów wśród krajowych graczy. Transportowi gracze dobrze się rozwijają i poza granicami kraju traktowani są jako specjaliści. Mniej więcej jedna czwarta aut mających na pace towar poza terenem Polski ma pochodzenie krajowe.

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Park Naukowo-Technologiczny powstał w celu zrównoważonego rozwoju gospodarczego całego Podlasia. Postęp technologiczny ma mieć miejsce poprzez promocję innowacji, konkurencji przedsiębiorców, nowoczesnych technologii. Ponadto promocja instytucji funkcjonujących pozwoli na:

  • przepływ wiedzy, technologii pomiędzy jednostkami badawczymi, przedsiębiorstwami oraz szkołami technicznymi
  • tworzenie przedsiębiorstw opartych na wiedzy dzięki procesowi pączkowania i inkubowaniu
  • Tematy: