Ile mamy czasu na wystawienie faktury do paragonu?

faktura

Wszelkiego rodzaju transakcje muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, które traktowane są jako dowody księgowe danej transakcji. Tego typu dowodami może być paragon czy też faktura.

Z racji tego, że oba te dokumenty są pewnego rodzaju potwierdzeniem danej transakcji, wiele osób uważa, że zbyt wiele się od siebie nie różnią. W rzeczywistości jednak paragon i faktura to dokumenty, które mają zupełnie inną rolę i z tego też względu często do paragonu wystawia się dodatkowo fakturę. Warto więc wiedzieć, kiedy wystawia się fakturę do paragonu, ile czasu mamy na wystawienie faktury do paragonu i od kiedy czas ten jest liczony, a także jak ułatwić sobie wystawianie faktur i jak uniknąć przekroczenia ustalonego terminu?

Kiedy wystawia się fakturę do paragonu?

Paragon to dokument księgowy, który wykorzystywany jest zazwyczaj przy transakcjach z prywatnymi klientami, którzy nie muszą księgować danego zakupu w żadnej ewidencji rachunkowej. W przypadku transakcji prowadzonej między firmami tego, typu dokument księgowy jest zazwyczaj niewystarczający, w takiej sytuacji konieczne jest wystawienie faktury.

Faktura to dokument księgowy, który może występować zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Dokumentuje on sprzedaż towaru lub danej usługi i zawiera wszystkie dane, które wymagane są przez ustawę i różnego rodzaju przepisy wydane na jej podstawie. Faktury powinno się wystawiać w przypadku każdej transakcji, którą realizuje czynny podatnik, prowadzący działalność gospodarczą, na rzecz innego podatnika. Obowiązku tego nie ma jednak podatnik, który jest z niego zwolniony.

Klient może jednak zgłosić żądanie wystawienia faktury do paragonu, nie później niż po upływie 3 miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru. W takiej sytuacji każdy przedsiębiorca, nawet ten zwolniony z VAT, jest zobligowany do tego, aby wystawić fakturę do paragonu na żądanie klienta. Bardzo ważną sprawą jest to, że po nowelizacji przepisów w 2020 roku, faktura może być wystawiona do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy paragon zawiera numer NIP podatnika. Z tego względu robiąc zakupy firmowe, trzeba pamiętać o tym, aby od razu poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury lub zadbać o to, aby na paragonie znalazł się numer NIP.

Ile mamy czasu na wystawienie faktury do paragonu?

Wystawiając fakturę do paragonu, należy pamiętać o tym, że bardzo ważną kwestią jest dotrzymywanie określonych przez prawo terminów. W przypadku wystawiania faktury dla firmy dokument ten powinien być wystawiony nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy danego towaru, realizowano usługę lub otrzymano zaliczkę.

faktura

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku terminów wystawienia faktury na rzecz osoby prywatnej, w sytuacji, gdy dana osoba zażąda wystawienia tego typu dokumentu księgowego. W takiej sytuacji termin zależny jest daty zgłoszenia tego żądania. Jeśli żądanie to zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wykonano daną usługę lub otrzymano część, lub całość zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu. Z kolei w sytuacji, gdy żądanie wystawiono po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar, zrealizowano usługę lub otrzymano część, lub całość zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia od daty zgłoszenia żądania.

Jak ułatwić wystawianie faktury do paragonu i uniknąć przekroczenia terminu?

Wystawianie faktur do paragonów i pilnowanie wszelkich ważnych terminów z tym związanych, może być dość trudnym zadaniem, szczególnie dla osób z małym doświadczeniem w tej kwestii. Z tego względu warto stosować pewne rozwiązania, które ułatwiają wystawianie faktur do paragonów i pozwolą uniknąć przekroczenia ważnych terminów.

Jednym z takich rozwiązań jest z pewnością program do faktur online, który oprócz tego, że znacząco ułatwia proces fakturowania, to posiada także funkcję przypominającą o ważnych terminach wystawienia faktur. Dzięki temu w bardzo łatwy sposób możemy uniknąć spóźnienia się z wystawianiem faktur, ponieważ program sam nam o tym przypomni.