Historia Żydów w Białymstoku

Białystok ma szeroką historię dotyczącą zamieszkujących tutaj żydów. Pierwsze informacje sięgają XVII wieku.

Miał tutaj miejsce przykahałek białostocki, który podlegał innej gminie – Tykocin. W połowie XVIII wieku powstała tutaj osobna gmina białostocka. Wraz z rozwojem miasta przybywało tutaj coraz więcej żydów. W połowie XIX wieku liczyli oni 70% całej ludności zamieszkującej Białystok. Żydzi także zaczęli robić zamieszanie na lokalny rynku. Wypierali niemiecki kapitał. Na 44 zakłady tekstylne własnością żydów było 19 fabryk. Miało to miejsce w 1860 roku.

Getto i powstanie w Białymstoku

W 1939 roku Białystok zamieszkiwało 80 tysięcy żydów. Można było tutaj znaleźć liczne żydowskie synagogi, bóżnice i domy modlitewne. Podczas wojny żydzi prowadzili bardzo ciężkie życie. Na rozkaz Hitlera spalono Synagogę, gdzie było uwięzionych 2000 żydów. Utworzono tutaj też getto dla 50 tysięcy ludzi pochodzenia żydowskiego. W 43′ roku wybuchło powstanie, które zakończyło się klęską. Ocaleni żydzi zostali wywiezieni do obozów zagłady.