Ludwik Łazarz Zamenhof

Polsko – żydowski okulista, żył w latach 1859-1917. Dorastał w wielokulturowym społeczeństwie z Rosjanami, Niemcami, Żydami i Polakami.

W wieku 10 lat napisał dramat Wieża babel, który był związany z tym, że lekiem na całe zło otaczającego świata jest wspólny język. Ludzie, którzy się nawzajem nie rozumieją używając innego języka nie są w stanie żyć w zgodzie. Wydał książkę Język międzynarodowy. Przedmowa i podręcznik kompletny, która została wydana w kilku wersjach językowych: rosyjskiej, polskiej, niemieckiej, francuskiej, angielskiej.

Hilenizm

Zamenhofa także niepokoiło nastawienie ludzi do różnych wyznań religijnych. W 1901 roku napisał książkę pt. „Hilelizm jako rozwiązanie kwestii żydowskiej”. Hilenizm nakłaniał żydów do pozytywnego podejścia do innych religii. Wyznawcy judaizmu powinni być oparciem dla państwa i gospodarki, a takie sprawy jak religia, czy język nie powinny wpływać na otaczające ich środowisko.