Zapobieganie narkomanii w szkołach: jak uchronić dzieci?

mężczyzna siedzący pod murem

Z uwagi na przyjęte zasady bezpieczeństwa, nieuprawnione osoby dorosłe nie mogą przebywać na terenie placówki edukacyjnej. Z tego powodu dealerzy zatrudniają młodzież, której zadaniem jest rozprowadzaniem środków psychoaktywnych w szkołach. Sprzedażą narkotyków w środowisku uczniowskim zajmują się więc z reguły sami uczniowie. Część z nich uzależniona jest od sprzedawanych przez siebie środków psychoaktywnych, pozostali, choć sami nie zażywają narkotyków, uczynili z handlu nimi źródło dochodu. 

Kto kupuje narkotyki? 

Narkotyki kupują z reguły nastolatkowie kierowani ciekawością lub chcący podążać za modą i dopasować się do grupy rówieśniczej. Substancje psychoaktywne zażywane są zazwyczaj w sytuacjach towarzyskich, stanowiąc element szkolnych imprez. Narkotyki kupują i zażywają ponadto młode osoby, które nie radzą sobie ze stresem związanym z życiem szkolnym i domowym, i chcą uciec od problemów towarzyszących okresowi dojrzewania. 

Środki ochrony przed narkotykami

Po narkotyki sięgają bardzo często młode osoby posiadające problem z dostosowaniem się do szybkiego tempa życia, natłoku informacji oraz ciążącej na nich presji społecznej. Środki psychoaktywne stanowią dla nich sposób radzeni sobie ze stresem i ciągłym napięciem. By uchronić dziecko od uzależnienia od narkotyków, należy przede wszystkim powstrzymać je od tego typu praktyk i zaproponować mu inny, zdrowy sposób na ujście emocji. Istotne jest również wdrożenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, polegających na eliminowaniu lub redukowaniu wpływu czynników ryzyka zażywania i nadużywania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, a także wzmacnianiu czynników ochronnych. Do powszechnie stosowanych i zalecanych działań profilaktycznych można zaliczyć: 

  • ograniczanie dostępności substancji psychoaktywnych, 
  • korygowanie pozytywnych oczekiwań dzieci i młodzieży wobec skutków działania substancji psychoaktywnych,
  • wskazanie zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, 
  • rozwijanie konstruktywnych zainteresowań u dzieci i młodzieży, 
  • kształtowanie umiejętności psychospołecznych młodych osób. 

Z uwagi na fakt, iż rozwój uzależnień od substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży jest silnie powiązany z wyniesionymi z domu rodzinnego wzorcami zachowania, do środków ochrony przed narkotykami należy zaliczyć również:

  • powstrzymanie się rodziców i innych bliskich dorosłych od spożywania substancji psychoaktywnych w obecności dzieci, 
  • nieczęstowanie dzieci substancjami psychoaktywnymi,
  • propagowanie prozdrowotnych form spędzania wolnego czasu, między innymi aktywności fizycznej, zajęć artystycznych czy też różnego rodzaju zajęć manualnych. 

Dlaczego tak istotna jest profilaktyka? 

Samo sięgnięcie przez dziecko po narkotyki nie jest jednoznaczne z uzależnieniem, nie oznacza też, że młody człowiek kiedykolwiek zrobi to ponownie. Stanowi jednak powód do niepokoju, gdyż może wskazywać na wystąpienie poważniejszych problemów. Profilaktyka narkomanii pozwala zapobiegać pierwszym kontaktom dzieci i młodzieży z substancjami psychoaktywnymi. Stanowi  więc sposób na niedopuszczenie do zaistnienia sytuacji mogącej rozwinąć się w niepożądanym kierunku. Zapewnienie dzieciom wsparcia, zaspokojenie ich podstawowych potrzeb i właściwe pokierowania ich rozwojem oddalają ryzyko związane z zażywaniem narkotyków przez najmłodszych. Profilaktyka narkomanii jest znacznie łatwiejsza niż leczenie uzależnienia wywołanego środkami psychoaktywnymi, dlatego wszyscy rodzice i opiekunowie powinni zapoznać się z jej zasadami, by móc skutecznie chronić swoje dzieci. 

Leczenie narkomanii 

W wypadku, gdy dziecko uzależni się od narkotyków, niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań. Wykrycie problemu we wczesnym stadium umożliwia szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia. Pozwala również zapobiegać rozwojowi chorób i schorzeń występujących przy uzależnieniu, a także w znacznym stopniu zwiększa szanse na uporanie się z nałogiem i powrót do normalnego życia. W obliczu uzależnienia od narkotyków dziecka, rodzice lub opiekunowie powinni skorzystać z profesjonalnej pomocy, jaką oferują specjalistyczne ośrodki terapii uzależnień. 

mężczyzna trzymający strzykawę

Ośrodek Terapii Uzależnień FreeDom oferuje leczenie narkomanii w kontrolowanym środowisku, ucząc osoby uzależnione rozpoznawania rządzących nałogiem mechanizmów i wskazując im sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi bez sięgania po środki  psychoaktywne. W trakcie pobytu w placówce młodzi pacjenci każdego dnia angażują się w pracę terapeutyczną oraz nabywają umiejętności komunikacji i nawiązywania poprawnych relacji z innymi ludźmi. Dzięki leczeniu w FreeDom mają możliwość poznać źródło swojego problemu i wygrać walkę z nałogiem.