Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Park Naukowo-Technologiczny powstał w celu zrównoważonego rozwoju gospodarczego całego Podlasia. Postęp technologiczny ma mieć miejsce poprzez promocję innowacji, konkurencji przedsiębiorców, nowoczesnych technologii. Ponadto promocja instytucji funkcjonujących pozwoli na:

  • przepływ wiedzy, technologii pomiędzy jednostkami badawczymi, przedsiębiorstwami oraz szkołami technicznymi
  • tworzenie przedsiębiorstw opartych na wiedzy dzięki procesowi pączkowania i inkubowaniu