Gdzie nauczyć się muzyki w Białymstoku?

Muzyka w szkole muzycznej

Poniższy tekst to fragment tego, czego dowiedziecie się ucząc się muzyki pod kątem nauczycieli.

Czym jest metrum muzyczne?

Metrum (gr. metron = miara) jest to czynnik porządkujący ugrupowania rytmiczne za pomocą regularnie powtarzających się akcentów metrycznych. Akcenty metryczne podkreślają dźwięki o pewnym określonym położeniu w stosunku