Jesteś tutaj
Home > Pytanie > Jakie są najczęstsze kroki podejmowane w przypadku niewypłacalności dłużnika?
96 views
0

Czym grozi niewypłacalność dłużnika? Jakie są możliwe skutki nieuregulowania spraw egzekucyjnych w terminie?

zuza Changed status to publish 12 lutego 2024
0

Możliwymi skutkami nieuregulowania spraw egzekucyjnych w terminie są m.in. utrata możliwości odzyskania pieniędzy, dodatkowe koszty związane z prolongatą procesu egzekucyjnego, a także ryzyko przedawnienia roszczenia. Ponadto, brak terminowej interwencji może prowadzić do utraty wartości majątku dłużnika lub jego niewystarczającej aktywizacji.

zuza Changed status to publish 12 lutego 2024
0

Najczęstszymi krokami podejmowanymi w przypadku niewypłacalności dłużnika są m.in. sprawy egzekucyjne, wszczęcie postępowania komorniczego, zajęcie majątku dłużnika oraz próba ugody z dłużnikiem w celu uregulowania zobowiązań. Ważne jest również monitorowanie postępów egzekucji i podejmowanie kolejnych kroków w razie potrzeby, aby skutecznie odzyskać należności.

zuza Changed status to publish 12 lutego 2024
Top