Leczenie zespołu uzależnienia od alkoholu w Białymstoku

Alkoholizm to bardzo paskudny nałóg. Chorobę tą można nazwać „demokratyczną”, ponieważ nie wyklucza ona nikogo. Problem z alkoholem może mieć każdy, w każdym wieku, niezależnie od tego czy jest się kobietą czy mężczyzną, jaki się ma zawód, wykształcenie, status w społeczeństwie. To jedno z najgorszych uzależnień na świecie. Jedno jest pewne. Każda osoba mająca problem z alkoholem ma prawo do uzyskania pomocy i odzyskania swojego zdrowia fizycznego jak i psychicznego.

Formy leczenia alkoholizmu:

Najpopularniejszą formą leczenia uzależnienia od alkoholu jest psychoterapia analityczna. Daje ona dużą szansę na odzyskanie przez chorego stanu sprzed choroby. Cała terapia jest bardzo trudna i ciężka do przebycia. Lekarz prowadzący terapię ma przed sobą żmudną pracę i wiele różnych działań do wykonania, które przybliżą chorego do możliwe stałego zerwania z nałogiem i zmienią jego życie diametralnie. Wszelkie zmiany zachodzące u pacjenta muszą dotyczyć jego postrzegania świata, postawy życiowej, przekonań, przyzwyczajeń, relacji z innymi ludźmi, z rodziną i bliskimi, psychiki, emocji, tego co odczuwa, w jaki sposób reaguje i wiele innych. Każdy chory jest traktowany w sposób indywidualny. Terapia zdrowotna może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Każdy z nas jest inny. Osoba chora musi być bardzo silna i cierpliwa w stosunku do siebie. Nie może się od razu poddawać. Często stosowaną formą terapii jest implantacja wszywek alkoholowe. Esperal Białystok oferuje Praktyka Lekarska.

Psychoterapie są prowadzone w kilku trybach, popularnymi są paro- lub kilkutygodniowy, a także ambulatoryjny – bardzo intensywny program – trwa od 16-20 godzin tygodniowo. Indywidualne programy bądź programy grupowe są uważane za lepsze od tych, które są stosowane w szpitalach. Leczenie stacjonarne jest bardzo dobre. Terapeuci uważają że w dużo krótszym czasie, można osiągnąć duże efekty. Jest to na pewno lepsze rozwiązanie od długotrwałego leczenia ambulatoryjnego.

Prawidłowa terapia jest przeprowadzana przede wszystkim za zgodą pacjenta. Wtedy istnieje większe prawdopodobieństwo wyleczenia. Leczenie powinno być starannie przygotowane przez lekarza, na bieżąco omawiana z pacjentem, jego stan zdrowia powinien być monitorowany. Terapia powinna mieć przede wszystkim charakter indywidualny, a wszystko co dzieje się za drzwiami gabinetu, bądź budynku powinno zostawać pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Do terapii stacjonarnej i ambulatoryjnej wykorzystuje się dodatkowe formy działania, mające na celu usprawnić leczenie osoby cierpiącej na alkoholizm. Są to między innymi: „Program Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików”. Duża ilość ośrodków zajmujących się leczeniem tego schorzenia, poleca chorym uczestnictwo w takich zgrupowaniach, chcą aby chętnie zapisywali się do „Wspólnot Anonimowych Alkoholików”. Na spotkaniach takich mogą wzajemnie wymienić się swoimi doświadczeniami, szczerze porozmawiać o tym co ich boli. Kiedy chory decyduje się na otwarcie przed obcymi osobami jest o krok bliżej od odzyskania kontroli nad swoim życiem. Terapeuci uważają że mityngi Anonimowych alkoholików bardzo pomagają w leczeniu.

Zapraszamy do Nasz-Gabinet Białystok