Pozew rozwodowy w 5 krokach

Pozew rozwodowy należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym miejscu, w którym mieszkają lub mieszkali małżonkowie. Wszystkie składające się na pozew dokumenty i załączniki muszą zostać złożone osobiście w biurze podawczym lub być wysłane listem poleconym. Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości złożenia pozwu rozwodowego drogą elektroniczną. Warto pamiętać, że

Jak wygląda praca prawnika w Białymstoku?

Prawnicy

 Jeśli pracujesz w prywatnym biznesie, chcesz być znany jako doradcy prywatny. Twoją rolą będzie dać biznesowi porady prawne, omówić projekty oraz zrecenzować pomysły, negocjować oferty biznesowe, rozwijać możliwości biznesowe, wsparcie dla ryzyka biznesowego, unikanie pracy w relacjach inwestorskich i zarządzanie kancelarią zewnętrzną, która wykonuje prace prawne dla biznesu.