Jak załatwić wspólne rozliczenie z partnerem fiskalnym heffingskorting w Holandii?

rodzina

Heffingskortingen, to mnóstwo ulg podatkowych, dzięki którym podatnicy mają szansę zapłacić mniej podatku przy corocznym rozliczaniu swojej pracy. Składają się na nie zarówno ulgi na podatek dochodowy, jak i składki na ubezpieczenie społeczne. Wyróżnia się kolejno:Arbeidskorting, Inkomensafhankelijke combinatiekorting, Heffingskortingen voor AOW-gerechtigde, Jonggehandicaptenkorting, Levensloopverlofkorting, Heffingskorting voor groene beleggingen oraz Algemene Heffingskorting 

Prawo do korzystania z interesującej nas, ostatniej ulgi, a więc Algemene Heffingskorting przysługuje każdemu człowiekowi, który mieszka w Holandii i płaci podatek od wynagrodzenia lub podatek dochodowy. Czym jest tak zwane „rozłąkowe” i kogo określić można mianem partnera fiskalnego?

Zwrot podatku z Holandii – partner fiskalny Heffingskorting

Wbrew pozorom tak zwane „rozłąkowe” nie stanowi żadnego rodzaju dodatkowego świadczenia. Jest ulgą podatkową o którą starać możemy się na przykład wtedy, gdy w wyniku uzyskania wysokich dochodów w ciągu całego roku, nie otrzymaliśmy całego zwrotu podatku. Reasumując więc – Algemene Heffingskorting stanowi część zapłaconego w Holandii podatku, której nie udało nam się odzyskać w trakcie rozliczenia.

Kim wobec tego jest partner fiskalny i jakie są kryteria wedle których można określić tym mianem konkretną osobą? Parterami fiskalnymi automatycznie stają się dla siebie na przykład małżonkowie. Gdy jesteśmy w związku z osobą pozostającą w związku małżeńskim z inną osobą, ulga nas nie dotyczy. Parterem fiskalnym jest jednak również partner z którym mamy dziecko i mamy wspólny adres zameldowania.

Chcąc stać się tak zwanym partnerem fiskalnym dla osoby, która pracuje lub pracowała w Holandii należy więc wykazać wspólne zameldowanie w Polsce lub zawarcie z nią związku małżeńskiego. Jeśli chodzi o kryteria dochodowe, tu również funkcjonują pewne zasady. By starać się o tak zwane „rozłąkowe” należy wykazać jeszcze swój roczny dochód brutto. Holenderski Urząd Skarbowy wyznaczył bowiem progi dla rozliczeń za konkretne lata, których rzecz jasna nie można przekroczyć. Dla przykładu za rok 2015 jest to w przeliczeniu na złotówki – 27.100 zł, za rok 2014 – 26.200 zł, a za rok 2013 – 24.700zł. Sama wysokość „rozłąkowego” za konkretne okresy rozliczeniowe nie może natomiast przekroczyć, kolejno: w roku 2016 – 2.242 euro, w roku 2015 – 2.203 euro, a w roku 2014 – 1.103 euro.

Holandia – rozliczenie z partnerem fiskalnym Heffingskorting

Gdy wiemy już, jakie są kryteria przyznawania Algemene Heffingskorting i jak wygląda on od strony finansowej, czas przejść do procedury ubiegania się o ulgę. Po pierwsze więc, chcąc ubiegać się o „rozłąkowe”, powinniśmy wiedzieć, że nasz partner musi posiadać numer BSN. By takowy wyrobić trzeba przedstawić konkretny zestaw dokumentów, a dokładnie: poświadczenie zameldowania pod jednym adresem z osobą, która mieszka w pracuje w Holandii, europejski certyfikat zawarcia małżeństwa i europejski akt urodzenia dziecka. Wszystko zależy oczywiście od naszej indywidualnej sytuacji.

W dalszej procedurze starania się o ulgę możemy skorzystać z usług firm, które w tym zakresie się specjalizują. Tax-Pol Zwroty Podatków, po odesłaniu do nich kompletu dokumentów, które odnoszą się do zwykłego zwrotu podatku, stwierdzą czy uzyskanie rozliczenia z partnerem fiskalnym heffingskorting jest możliwe. Jeśli tak, nasz partner fiskalny będzie mógł starać się o pieniądze, nawet jeśli nigdy nie przebywał, ani nie pracował w Holandii. O ulgę z pewnością warto się więc starać, a pomoc doświadczonych w tym zakresie specjalistów jest często konieczna.