Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Park Naukowo-Technologiczny powstał w celu zrównoważonego rozwoju gospodarczego całego Podlasia.

Postęp technologiczny ma mieć miejsce poprzez promocję innowacji, konkurencji przedsiębiorców, nowoczesnych technologii.

Ponadto promocja instytucji funkcjonujących pozwoli na:

  • przepływ wiedzy, technologii pomiędzy jednostkami badawczymi, przedsiębiorstwami oraz szkołami technicznymi
  • tworzenie przedsiębiorstw opartych na wiedzy dzięki procesowi pączkowania i inkubowaniu
  • tworzenie wysokiej jakości usług

Zadania

  • pomoc nowych firmom przy wejściu na rynek oraz zapewnienie wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw
  • stworzenie warunków współpracy firm z ośrodkami naukowo-badawczymi
  • wynajem powierzchni biurowej, usługowej, produkcyjnej, laboratoryjnej
  • pomoc w uzyskiwaniu inwestorów